Thay đổi của Đơn bảo hiểm sức khỏe Baoviet từ 01/03/2016

Từ ngày 01/03/2016 Bảo hiểm Bảo Việt áp dụng thay đổi quyền lợi và phí bảo hiểm cho các đơn bảo hiểm sức khỏe cá nhân

Chương trình bảo hiểm sức khỏe cá nhân mới của Baoviet bao gồm 05 chương trình với hạn mức quyền lợi bảo hiểm từ 93.8tr đến 454 triệu/năm, với những điểm đáng chú ý như sau:

+ Người được bảo hiểm từ 01 tuổi đến 65 tuổi, trong đó người tham gia bảo hiểm lần đầu từ năm 60 tuổi, sẽ được phép tái tục đến năm 65 tuổi. Trẻ em dưới 18 tuổi phải tham gia kèm bố hoặc mẹ 

+ Cả 05 chương trình đều tích hợp quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn và ốm bệnh lên tới 1 tỷ đồng

+ Áp dụng việc đồng chi trả bảo hiểm 70/30 đối với chi phí điều trị nội trú và ngoại trú - áp dụng cho trẻ em dưới 09 tuổi

+ Trợ cấp cho việc khám và điều trị nối trú tại Bệnh viện công

+ 02 chương trình I và II không được mua quyền lợi bảo hiểm ngoại trú. Đối với 03 chương trình bảo hiểm còn lại có tích hợp quyền lợi bảo hiểm điều trị ngoại trú nhưng có giới hạn số tiền trên một lần khám ở mức khá thấp

+ Biểu phí bảo hiểm được phân chia theo band tuổi với 09 mức, trong đó phí bảo hiểm cho độ tuổi dưới 6 tuổi và trên 50 tuổi có mức phí rất cao

+ Việc hủy bỏ hợp đồng trươc thời hạn chỉ được hoàn lại 70% phí bảo hiểm

+ Định nghĩa về bệnh đặc biệt được phân tách ra chi tiết và rõ ràng hơn

+ Thời gian chờ

 Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ với ebaohiem

liên hệ ebaohiem

 

 Scroll