Mua đơn bảo hiểm sức khỏe Baoviet trước 1/3/2016

Từ 1/3/2915 Baoviet là có dự kiến thay đổi chương trình với nhiều quyền lợi bị cắt giảm và phí bảo hiểm sẽ tăng lên.

 

Ngay từ bây giờ khách hàng Baoviet hãy nhanh chóng tận dụng cơ hội cuối cùng để tham gia chương trình Bảo Việt qua eBaohiem như sau:

I. Quyền lợi bảo hiểm sức khỏe:

STT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM    
  CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM Mức 1 Mức 2
II QUYỀN LỢI CHÍNH  
1 ĐIỀU KIỆN A : Chết do ốm đau, bệnh tật  
Số tiền bảo hiểm/vụ VND 20,000,000 VND 20,000,000
Quyền lợi chết do ốm đau, bệnh tật, tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do ốm bệnh. VND 20,000,000 VND 20,000,000
2 ĐIỀU KIỆN B : Chết, thương tật vĩnh viễn do tai nạn  
Số tiền bảo hiểm/vụ VND 20,000,000 VND 20,000,000
Quyền lợi chết, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn VND 20,000,000 VND 20,000,000
Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn Trả % của STBH theo bảng tỷ lệ thương tật Trả % của STBH theo bảng tỷ lệ thương tật
3 ĐIỀU KIỆN C: Chi phí y tế do tai nạn  
Số tiền bảo hiểm/năm VND 20,000,000 VND 20,000,000
Chi phí y tế điều trị do tai nạn Thanh toán các chi phí y tế thực tế phát sinh tối đa đến Thanh toán các chi phí y tế thực tế phát sinh tối đa đến
VND 20,000,000 VND 20,000,000
  ĐIỀU KIỆN D: Điều trị nội trú do( Ốm đau, bệnh tật,phải nằm viện hoặc phẫu thuật)  
Giới hạn trách nhiệm tối đa/ người/năm VND 180,000,000 VND 300,000,000
Nằm viện do ốm đau, bệnh tật/năm VND 60,000,000 VND 100,000,000
Trường hợp nằm viện do ốm, bệnh tật, thanh toán các chi phí điều trị, tiền phòng, tiền ăn, chi phí xét nghiệm, Xquang, thuốc điều trị, truyền máu, oxy huyết thanh, quần áo bệnh viện và các chi phí liên quan khác. (Áp dụng cho cả chi phí điều trị trong ngày) Trả theo chi phí y tế Trả theo chi phí y tế
thực tế, hợp lý. Tối đa thực tế, hợp lý. Tối đa
chi trả 1 ngày không quá chi trả 1 ngày không quá
VND 3,000,000 VND 5,000,000
và không quá STBH/năm và không quá STBH/năm
Phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật /năm: VND 60,000,000 VND 100,000,000
Trường hợp phấu thuật so ốm đau, bệnh tật, cấy ghép nội tạng Chi trả tối đa đến Chi trả tối đa đến
Thanh toán các chi phí hội chuẩn, gây mê, hồi sức, chi phí phẫu thuật VND 60,000,000 VND 100,000,000
Các quyền lợi khác    
a/ Chi phí trước khi nhập viện (30ngày trước khi nằm viện) VND 3,000,000 VND 5,000,000
b/ Chi phí điều trị sau khi xuất viện ( 30 ngày kể từ ngày xuất viện) VND 3,000,000 VND 5,000,000
c/ Chi phí chăm sóc tại nhà sau khi xuất viện ( tối đa 15 ngày/năm) VND 3,000,000 VND 5,000,000
d/ Trợ cấp nằm viện ( tối đa 60 ngày) VND 60,000 VND 100,000
e/ Phục hồi chức năng VND 6,000,000 VND 10,000,000
g/ Dịch vụ xe cứu thương VND 60,000,000 VND 100,000,000
h/ Chi phí mai táng VND 2,000,000 VND 2,000,000
II QUYỀN LỢI BẢO HIỂM BỔ SUNG Chương trình 1 Chương trình 2
  Điều trị ngoại trú do ốm đau, bệnh tật VND 6,000,000 VND 10,000,000
Giới hạn/ năm và theo các giới hạn phụ như sau    
1/ Chi phí khám bệnh, tiền thuốc theo kê đơn của bác sỹ, chi phí cho các xét nghiệm, chụp XQ, siêu âm, chẩn đoán hình ảnh trong việc điều trị bệnh thuộc phạm vi BH    
Giơi hạn chi phí 1 lần khám là Giơi hạn chi phí 1 lần khám là
VND 1,200,000 VND 2,000,000
2/ Điều trị bằng phương pháp vật lý trị liệu, trị liệu học xạ, nhiệt, liệu pháp ánh sáng và các phương pháp điều trị khác tương tự do Bác sỹ chỉ định.    
(Giới hạn 10 lần khám/năm) (Giới hạn 10 lần khám/năm)
   
3/ Điều trị răng bao gồm: (chỉ áp dụng đối với các đơn vị có bảo lãnh của Bảo Việt)    
– Khám chụp X.Q    
– Viêm nướu ( lợi), nha chu; VND 1,200,000 VND 2,000,000
– Trám răng bằng chất liệu thông thường như amalgam, composite, fuji… trong đó cạo vôi răng tối đa trong đó cạo vôi răng tối đa
– Điều trị tuỷ răng VND 420,000 VND 420,000
– Cạo vôi răng, ( Lấy cao răng); và    
– Nhổ răng bệnh lý ( Bao gồm tiểu phẫu)    
III TỔNG CỘNG PHÍ BẢO HIỂM/NGƯỜI/NĂM VND 2,540,000 VND 3,734,000

 

LIÊN HỆ MUA BẢO HIỂM SỨC KHỎE BAOVIET

 liên hệ ebaohiem

YÊU CẦU GỌI LẠI TƯ VẤN

Gửi liên hệ
 Scroll