Bảo hiểm doanh nghiệp

4.4 sao, được đánh giá 1185 lần

Tình trạng: Còn hàng

Lựa chọn một gói bảo hiểm doanh nghiệp tổng thể luôn là lựa chọn đúng đắn cho nhu cầu bảo hiểm - an toàn cho doanh nghiệp. Việc lựa chọn gói bảo hiểm này sẽ giúp cho việc doanh nghiệp có được một giải pháp tổng thể về quản lý rủi ro trong hoạt động của doanh nghiệp với phí bảo hiểm ƯU ĐÃI HƠN RẤT NHIỀU so với việc đàm phán từng loại bảo hiểm riêng lẻ.

Bảo hiểm cho doanh nghiệp do eBaohiem tư vấn sẽ giúp doanh nghiệp của bạn giải pháp bảo hiểm tổng thể cho mọi rủi ro của doanh nghiệp bao gồm con người, tài sản và trách nhiệm của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh

BẢO HIỂM CON NGƯỜI

Bảo hiểm cho cán bộ nhân viên của doanh nghiệp đối với những rủi ro ốm đau, tai nạn, bao gồm những loại hình bảo hiểm như sau:

 

 

BẢO HIỂM TÀI SẢN

Cung cấp cho doanh nghiệp những chương trình bảo hiểm toàn diện cần thiết để bảo vệ tài sản của mình khỏi những tổn thất trực tiếp gây ra bởi sự cố bất ngờ, hay những tổn thất gián tiếp do hậu quả của gián đoạn kinh doanh

 • Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
 • Bảo hiểm Hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt
 • Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản
 • Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh

 

 

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM

Bảo hiểm toàn diện, Hợp đồng Bảo hiểm Trách nhiệm chung thương mại nhằm bảo hiểm những rủi ro trách nhiệm mà hầu hết các tổ chức có nguy cơ đối mặt liên quan đến thương tật thân thể và thiệt hại tài sản của bên thứ ba.

 • Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm
 • Bảo hiểm trách nhiệm công cộng
 • Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp
 • Bảo hiểm trách nhiệm giải thưởng Hole in one
 • Bảo hiểm trách nhiệm người sử dụng lao động

BẢO HIỂM HÀNG HÓA

Bảo hiểm hàng hóa (bảo hiểm theo chuyến hoặc hợp đồng mở sẵn cả năm) nhằm giúp chủ doanh nghiệp đề phòng và hạn chế gắng nặng về tài chính trong quá trình chuyên chở hàng hóa ra thị trường hoặc trong hoạt động giao thương trong nước và quốc tế:

 • Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa
 • Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu
 • Bảo hiểm vận chuyển hàng không/đường sắt

 

 

 

 Scroll