An Phúc trọn đời ưu việt - AIA

4.4 sao, được đánh giá 9506 lần
10.000.000 ₫ 15.000.000 ₫ -33%

Tình trạng: Còn hàng

““An Phúc Trọn Đời Ưu Việt” chính là giải pháp tài chính vẹn toàn cho cuộc sống đích thực, mang lại sự bảo vệ vững chắc và an tâm về tài chính cho gia đình bạn trong mỗi sự kiện quan trọng của cuộc đời.

Kết hợp linh hoạt giữa bảo vệ tài chính và tích lũy tiết kiệm, An Phúc Trọn Đời Ưu Việt chính là sự hoàn thiện hơn nữa các giải pháp tài chính trước đó với việc ưu tiên đáp ứng các nhu cầu của cuộc sống hiện đại giúp bạn hoàn toàn chủ động trong việc hoạch định và thực hiện kế hoạch tài chính lâu dài

Hơn 90 năm qua, Tập đoàn AIA đã xây dựng hoạt động kinh doanh vững chắc thông qua việc đáp ứng nhu cầu không ngừng thay đổi của người dân và doanh nghiệp tại Châu Á. Phương pháp tiếp cận dựa trên việc thiết lập và duy trì các mối quan hệ cá nhân giúp AIA trở thành một phần trong cuộc sống của cộng đồng tại những nơi AIA hoạt động. Và Tập đoàn tiếp tục bảo vệ các khách hàng của mình trước những rủi ro mà họ không may gặp phải trong cuộc sống.

1. Đặc điểm nổi bật

Cuộc đời của mỗi người được ví như một bản nhạc có nhiều nốt thăng trầm qua từng giai đoạn của cuộc sống. Hạnh phúc và thành công không đến một cách ngẫu nhiên, mà thường đến với những người biết hoạch định tốt cuộc sống của chính mình. Làm sao có thể chủ động điều khiển “bản nhạc cuộc đời” của chính bạn và gia đình của bạn?

““An Phúc Trọn Đời Ưu Việt” chính là giải pháp tài chính vẹn toàn cho cuộc sống đích thực, mang lại sự bảo vệ vững chắc và an tâm về tài chính cho gia đình bạn trong mỗi sự kiện quan trọng của cuộc đời. Kết hợp linh hoạt giữa bảo vệ tài chính và tích lũy tiết kiệm, An Phúc Trọn Đời Ưu Việt chính là sự hoàn thiện hơn nữa các giải pháp tài chính trước đó với việc ưu tiên đáp ứng các nhu cầu của cuộc sống hiện đại giúp bạn hoàn toàn chủ động trong việc hoạch định và thực hiện kế hoạch tài chính lâu dài, với những đặc tính nổi bật:

- Quyền đảm bảo tăng số tiền bảo hiểm

- Linh hoạt trong việc thay đổi phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm

- Quyền lợi tăng thêm cho khách hàng không hút thuốc

- Quyền lợi bảo hiểm cao, phí bảo hiểm hợp lý.

- Linh hoạt điều chỉnh quyền lợi bảo hiểm.

- Linh hoạt trong việc đóng phí bảo hiểm

- Linh hoạt trong việc tạm ứng và rút tiền từ hợp đồng.

- Lãi suất hấp dẫn, được AIA Việt Nam cam kết tối thiểu 4%/năm.

- Linh hoạt trong hoạch định kế hoạch tài chính để phù hợp với các nhu cầu khác nhau: Kế hoạch giáo dục, Kế hoạch hưu trí, Kế hoạch tích lũy.

an phuc tron doi uu viet, aia

2. Quyền lợi bảo hiểm AN PHÚC TRỌN ĐỜI ƯU VIỆT

Quyền lợi bảo hiểm tử vong:
Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, An Phúc Trọn Đời mang đến hai sự lựa chọn sau đây:

- Lựa chọn 1: Nếu chẳng may người được bảo hiểm tử vong, AIA Việt Nam sẽ chi trả Số tiền bảo hiểm hiện tại tính tại thời điểm tử vong hoặc Giá trị tài khoản(1) tính tại thời điểm tử vong, tùy theo giá trị nào lớn hơn sau khi đã khấu trừ các khoản nợ.

- Lựa chọn 2: Nếu chẳng may người được bảo hiểm tử vong, AIA Việt Nam sẽ chi trả Số tiền bảo hiểm hiện tại tính tại thời điểm tử vong cộng với Giá trị tài khoản tính tại thời điểm tử vong sau khi đã khấu trừ các khoản nợ.

Quyền lợi khi tàn tật toàn bộ vĩnh viễn:
Nếu người được bảo hiểm chẳng may bị tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn(2), AIA Việt Nam sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm tương đương với quyền lợi khi tử vong tính tại thời điểm AIA Việt Nam chấp nhận yêu cầu thanh toán quyền lợi bảo hiểm tàn tật toàn bộ vĩnh viễn. Khoản tiền này sẽ được chia thành 10 phần và được chi trả trong 10 năm. Kể từ lần chi trả thứ 2, khách hàng sẽ được nhận thêm tiền lãi trên tổng quyền lợi tàn tật toàn bộ vĩnh viễn chưa chi trả.
Nếu chẳng may người được bảo hiểm tử vong sau khi đã được chi trả một phần quyền lợi tàn tật toàn bộ vĩnh viễn, AIA Việt Nam sẽ thanh toán một lần số tiền còn lại cho khách hàng cộng với tiền lãi tính trên số tiền đó cho đến ngày có quyết định chi trả.

Quyền lợi được hưởng lãi suất tích lũy trên giá trị tài khoản:
Khách hàng sẽ được hưởng lãi suất tích lũy(3) tính theo ngày trên các khoản tiền đã đóng sau khi trừ đi các khoản phải thanh toán theo quy định trong hợp đồng bảo hiểm. Mức lãi suất được cam kết tối thiểu là 4%/năm trong suốt thời hạn hợp đồng, được xác định là tỷ suất lợi nhuận thực tế thu được từ việc Công ty sử dụng các khoản phí bảo hiểm thu được để đầu tư trừ đi chi phí quản lý quỹ. Công ty có chiến lược đầu tư an toàn và chủ yếu là đầu tư vào trái phiếu chính phủ.

Quyền lợi được rút tiền từ giá trị tài khoản:
Kể từ năm thứ hai trở đi, khách hàng có thể yêu cầu rút tiền từ giá trị tài khoản khi đáp ứng đủ các điều kiện được quy định trong hợp đồng bảo hiểm.

Linh hoạt đóng phí: (chỉ áp dụng đối với sản phẩm chính An Phúc Trọn Đời. Đối với các sản phẩm bổ sung vẫn phải đóng phí đúng hạn).
Khách hàng có thể chủ động điều chỉnh số phí đóng và thời gian đóng phí khi cần thiết, phụ thuộc vào các điều kiện dưới đây:

- Phí đóng thêm sẽ được tích lũy vào tài khoản của khách hàng và làm gia tăng giá trị tài khoản.

- Khách hàng có thể giảm phí đóng hoặc tạm ngưng đóng phí và hợp đồng sẽ có thể tiếp tục được duy trì hiệu lực cho đến khi giá trị hoàn lại bằng 0. Tuy nhiên trong hai năm đầu tiên khách hàng phải đóng một khoản phí bảo hiểm tối thiểu bằng với mức quy định của AIA Việt Nam. Giảm phí đóng hoặc ngưng đóng phí sẽ làm giảm giá trị hợp đồng và ảnh hưởng kế hoạch tài chính đã hoạch định của khách hàng. Khách hàng có thể đóng phí trở lại bất cứ lúc nào khi có thể.

Quyền lợi được tạm ứng từ hợp đồng:
Kể từ năm thứ 2 trở đi và khi hợp đồng có giá trị hoàn lại(4), khách hàng có thể yêu cầu tạm ứng cho nhu cầu đột xuất của mình, tối đa không vượt quá 80% giá trị hoàn lại. Lãi suất nhận tạm ứng từ hợp đồng sẽ do AIA Việt Nam quy định theo từng thời kỳ.

Quyền lợi được thay đổi số tiền bảo hiểm hiện tại:
Kể từ năm thứ 2 trở đi, khách hàng có quyền yêu cầu thay đổi tăng hoặc giảm số tiền bảo hiểm tùy theo nhu cầu của mình.

Quyền lợi khi đáo hạn:
Vào ngày đáo hạn, khách hàng sẽ nhận được giá trị hoàn lại của hợp đồng. Đây chính là giá trị tài khoản vào thời điểm đáo hạn trừ đi các khoản nợ (nếu có). Số tiền này sẽ giúp khách hàng có một cuộc sống an nhàn phía trước hoặc sẽ là tài sản thừa kế dành cho gia đình thân yêu.

 Điều kiện tham gia

- Tuổi tham gia của Người được bảo hiểm: từ 30 ngày tuổi đến 65 tuổi

- Tuổi kết thúc hợp đồng: 100 tuổi

- Thời hạn hợp đồng: đến 100 tuổi

- Thời hạn đóng phí: bằng thời hạn hợp đồng

- Định kỳ đóng phí: Năm, Nửa năm, Quý và Tháng

3. Thông tin nhà cung cấp

Tập đoàn AIA là tập đoàn bảo hiểm nhân thọ độc lập, có nguồn gốc châu Á lớn nhất thế giới được niêm yết

Hơn 90 năm qua, Tập đoàn AIA đã xây dựng hoạt động kinh doanh vững chắc thông qua việc đáp ứng nhu cầu không ngừng thay đổi của người dân và doanh nghiệp tại Châu Á. Phương pháp tiếp cận dựa trên việc thiết lập và duy trì các mối quan hệ cá nhân giúp AIA trở thành một phần trong cuộc sống của cộng đồng tại những nơi AIA hoạt động. Và Tập đoàn tiếp tục bảo vệ các khách hàng của mình trước những rủi ro mà họ không may gặp phải trong cuộc sống.

Bảo hiểm trực tuyến (eBaohiem) là đơn vị tư vấn độc lập chuyên tư vấn và thiết kế các chương trình bảo hiểm phù hợp với khách hàng. Chúng tôi tự hào có đội ngũ chuyên gia bảo hiểm am hiểu về thị trường, đánh giá được rủi ro và tìm kiếm giải pháp quản lý rủi ro tốt nhất cho khách hàng. eBaohiem còn là người đại diện cho quyền lợi khách hàng để hỗ trợ giải quyết bồi thường đảm bảo nhanh chóng, minh bạch và công bằng.

Hãy nhanh tay đặt mua sản phẩm bảo hiểm này 

 

YÊU CẦU GỌI LẠI TƯ VẤN

Gửi liên hệ

TÀI LIỆU SẢN PHẨM

 

Bấm vào link chi tiết sau đây:

>> Quy trình cấp đơn bảo hiểm qua eBaohiem

>> Hướng dẫn thanh toán phí bảo hiểm

>> Quy tắc, điều khoản sản phẩm bảo hiểm.

>> Tài liệu giới thiệu sản phẩm.

>> Bảng minh họa tính phí mẫu

 Scroll