Bảo hiểm nhân thọ

Có rất nhiều sản phẩm bảo hiểm của các công ty bảo hiểm trên thị trường, eBaohiem tự hào là đơn vị tư vấn tiên phong để giúp khách hàng nhận được tư vấn về sản phẩm đầy đủ nhất theo nhu cầu và lựa chọn được sản phẩm phù hợp

Chúng tôi mang lại sự tiện lợi cho khách hàng nhờ việc phân tích nhu cầu của khách hàng đầy đủ nhất

1. THEO GIAI ĐOẠN CUỘC ĐỜI

 

  • Đang độc thân
  • Mới lập gia đình
  • Gia đình có con nhỏ
  • Con trưởng thành
  • Chuẩn bị nghỉ hưu

 

 

2. BẢO HIỂM NHÂN THỌ THEO NHU CẦU

 
  • Kế hoạch giáo dục
  • Kế hoạch tiết kiệm
  • Kế hoạch đầu tư
  • Kế hoạch bảo vệ
  • Kế hoạch hưu trí

 

3. BẢO HIỂM NHÂN THỌ CHO DOANH NGHIỆP

 

Scroll